Pieksämäen Muistiyhdistys ry

Puheenjohtaja
Risto Närhi

Sihteeri
Heidi Kesänen
Puh. 050 594 7868

Välitä muista

Muistikahvilat (ja Virtapiiritoiminta)

 

Muistikahvila

Muistikahvilaan ovat tervetulleita omasta muististaan tai läheisen muistista huolestuneet sekä henkilöt, jotka ovat hiljakkoin saaneet muistisairausdiagnoosin sekä heidän läheisensä. Ilmoitamme kahviloista näillä sivuilla sekä Pieksämäen Lehden seurapalstalla.

Lisätietoja sihteeriltä puh. 050 594 7868

 

Omaishoitajien teatteriryhmä Virtapiiri

Omaishoitajien teatteriryhmä on perustettu Mikkelissä vuonna 2008. Ryhmän tarkoitus on antaa omaishoitajille väline tuoda kokemuksiaan ja ajatuksiaan julkisuuteen. Virtapiiri on jäsenilleen myös virkistävä henkireikä ja hyväksi osoittautunut vertaistuen muoto. Teatteriryhmän harjoituksiin osallistuvien hoidettaville on tarvittaessa tarjolla maksuton sijaishoito harjoitusten ajaksi. Toistaiseksi kaikki Virtapiirin näytelmät ovat kertoneet muistisairaan ja hänen omaishoitajansa elämänsä etenevän sairauden värittämässä arjessa. Virtapiiriläiset lähestyvät omaishoitajien tapahtumien täyteistä todellisuutta satiirin ja kirpeän huumorin keinoin.

Virtapiiri on osa Mikkelin seudun Muisti ry:n, Pieksämäen Muistiyhdistys ry:n, Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry:n sekä Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry:n yhteistyötä.

Tarvittaessa autetaan omaishoidettavan hoitojärjestelyissä omaishoitajan ryhmään osallistumisen mahdollistamiseksi.

Huom! Virtapiirin toiminta on loppumassa tällä erää.

Pieksämäen muistiyhdistys
Harjukatu 24 A 17
76100 Pieksämäki