Pieksämäen Muistiyhdistys ry

Puheenjohtaja
Risto Närhi

Sihteeri
Heidi Kesänen
Puh. 050 594 7868 (klo 16 jälkeen tavoittaa parhaiten)

Rekisteriseloste

Välitä muista

Etelä-Savon Muistiluotsi

ASIANTUNTIJA- JA TUKIKESKUS MUISTISAIRAILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN


Etelä-Savon Muistiluotsi on osa valtakunnallista Muistiluotsi asiantuntija- ja tukiverkostoa, joka kuuluu  Muistiliiton toimintakokonaisuuteen. Suomessa on yhteensä 18 Muistiluotsikeskusta. Etelä-Savon Muistiluotsin toimipisteet sijaitsevat Mikkelissä (Porrassalmenkatu 26) ja Savonlinnassa (Kylpylaitoksentie 7), mutta toimintaa ulottuu koko Etelä-Savon alueelle. Yhteistyötä tehdään tiiviisti alueella olevien Pieksämäen, Mikkelin ja Savonlinnan paikallisten muistiyhdistysten kanssa. Toimintaa rahoittaa STEA, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.                                             

Etelä-Savon Muistiluotsi tarjoaa laajaa ja monipuolista tukea, tietoa ja toimintaa kohdennettuna ensisijaisesti muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsin toiminta jaetaan kolmeen osaan: asiakastyö, vaikuttamis- ja verkottumistyö sekä vapaaehtoistoiminnan tukeminen. Toimintaan kuuluvat esimerkiksi neuvonta- ja ohjaustyö, kurssi- ja vertaistukitoiminta sekä erilaiset asiantuntijaluennot.

 

PIEKSÄMÄELLÄ JÄRJESTETTÄVÄ SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA

HUOM!!

Etelä-Savon Muistiluotsi peruu toistaiseksi kaikki tapahtumat ja ryhmätoiminnot koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päätös perustuu hallituksen antamaan suositukseen rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa erityisesti riskiryhmien suojelemiseksi. Myös Muistiliitto on suositellut muistiyhdistyksiä perumaan tapahtumat ja tilaisuudet.

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja arvioimme sitä uudelleen viranomaisten ohjeita ja suosituksia noudattaen. Varsinaisen ryhmätoiminnan ja tapahtumien ollessa tauolla panostamme erityisesti etänä tehtävään asiakastyöhön ja tarjoamme apua ja tukea asiakkaillemme puhelimitse ja sähköpostilla.

 

Etelä-Savon Muistiluotsi opastaa ja ohjaa myös pieksämäkeläisiä. Asiakasohjausta tarjotaan puhelimitse ja sähköpostin välityksellä arkisin klo 8-15.

Muistiluotsiasiantuntija Heidi Kesänen p. 0400 174 706, heidi.kesanen@esmuistiluotsi.fi

Pidetään toisistamme huolta!

 

 

 

Katso myös Etelä-Savon Muistiluotsin sivut:

https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/mikkelin-seudun-muisti/etela-savon-muistiluotsi

Facebook:

https://www.facebook.com/mikkelinseudunmuisti/

Pieksämäen Muistiyhdistys ry
Harjukatu 24 A 20
76100 Pieksämäki